Aktuality

V Plavči vyrástli nové slnečnice

Žiaci ZŠ v Plavči pod vedením Ing. Heleny Homzovej sa rozhodli spestriť okolie školy. P. Homzová nám zaslala fotografie vypestovaných slnečníc. V apríli projektový tím distribuoval semiačka, ktoré mali deti primäť zamyslieť sa nad významom potravinovej bezpečnosti, ako dôležitosťou chrániť životné prostredie. Veríme, že budúci rok im pribudne na školský dvor viac slnečníc. Viac fotografií je uverejnených tu.

Pokračovať v čítaní

  Zanechať komentár

Nestaň sa otrokom

Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18.10.) pripravuje Slovenská katolícka charita študentskú diskusiu v UPC Mlynská dolina. Stretnutie sa uskutoční v pondelok 15.10.2012 o 20:30 v novej sále UPC pod vedením koordinátoriek projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi a za účasti zástupkyne odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. PDF plagát tu.

  Zanechať komentár

Spätné väzby na aktivity projektu od žiakov a žiačok

Na začiatku letných prázdnin sme zaslali zapojeným školám balíček s pohľadnicami. V sprievodnom liste sme vyzvali žiakov a študentov, aby nám počas leta zaslali spätnú väzbu nielen na projekt, ale aj ich názor na vzhľad  životného  prostredia v okolí. Všetkým školám, ktorých žiaci a študenti sa zapojili do tejto výzvy, projektový tím zaslal encyklopédie o Zemi, vhodnú učebnú pomôcky predovšetkým na hodiny geografie. Niektoré zo spätných väzieb si môžete prečítať tu.

Pokračovať v čítaní

  Zanechať komentár

Charita sa aktívne zapája do Európskeho týždňa mobility

Do 11. ročníka Európskeho týždňa mobility sa aj tento rok zapojí vyše tisíc miest z 33 krajín sveta, medzi nimi aj Bratislava. Slovenská katolícka charita v rámci tohto podujatia distribuuje po základných a stredných školách sadu klimatických kariet a otvára foto-výstavu v bratislavskej Univerzitnej knižnici. V dňoch od 16. do 22. septembra sa na celom svete uskutočňujú najrôznejšie activity v rámci tradičného podujatia Európsky týždeň mobility, ktoré je tento rok zamerané na udržateľnú mestskú mobilitu s heslom: “Pohyb správnym smerom”. Pokračovať v čítaní

  Zanechať komentár