Rozvojové vzdelávanie

Rozvojové vzdelávanie sa stalo integrálnou súčasťou slovenskej rozvojovej pomoci. Zahŕňa aktivity zamerané na vzdelávanie širšej verejnosti, ako aj konkrétnych cieľových skupín, ako napríklad politikov, poslancov, novinárov, učiteľov, pracovníkov štátnej správy a mimovládnych organizácií. Pre rozvojové vzdelávanie neexistuje žiadna ustálená definícia. Mimovládne organizácie venujúce sa rozvojovej pomoci vnímali nedostatočné informovanie širokej verejnosti, ako aj škôl o rozvojovej problematike. Preto sa rozhodli adekvátne reagovať a pripravili podporné materiály, medziiným aj pedagogického charakteru, pričom vypracovali stratégiu pre začlenenie rozvojového vzdelávania do škôl. Globálne rozvojové vzdelávanie by malo podporovať toleranciu, solidaritu a pochopenie problémov medzinárodného rozvoja, vo svojej metodike je zamerané na podporu aktívneho učenia a reflexie, kladie dôraz na rôznosť a rešpekt k druhým a prispieva tiež k ujasneniu vlastných priorít študentov v globálnom kontexte.
Rozvojové vzdelávanie je dynamický, interaktívny proces, ktorého cieľom je:

  • dosiahnutie komplexných vedomostí o rozvojovej problematike a vzájomnej závislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami
  • podpora interkultúrneho porozumenia
  • podpora sociálnych zmien, ktoré by viedli k rovnosti, spravodlivosti a solidarite
  • podpora práv a povinností pre každého jednotlivca, ktorý by mal prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju

zdroj:
www.rozvojovevzdelavanie.sk

Projekty rozvojového vzdelávania:
Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?
AIDS/HIV a jeho vplyv na rozvojové spoločnosti a rozvojové procesy v Afrike

Komentáre sú uzavreté.