„Ľudia musia povzbudzovať a podporovať ekologické obrátenie, ktoré v posledných desaťročiach urobilo ľudstvo citlivejším na katastrofu, ku ktorej sa blíži. V stávke je teda nielen —fyzická ekológia—, ktorá sa týka zabezpečenia prirodzeného prostredia pre rôzne živé bytosti, ale aj —ľudská ekológia—, ktorá robí existenciu stvorení dôstojnejšou tým, že ochráni základné dobro života vo všetkých jeho prejavoch a tým, že pre budúce generácie pripraví životné prostredie, ktoré bude viac v zhode s plánom Stvoriteľa.”
JÁN PAVOL II

Priatelia,
vyššie uvedený citát od blahoslaveného Jána Pavla II. nám pripomína zodpovednosť, ktorú máme voči prostrediu, v ktorom žijeme my a naše rodiny. V rámci nášho projektu v oblasti rozvojového vzdelávania zameraného na klimatické zmeny sme mali možnosť stretnúť sa s mladými a vypočuť si ich názory na to, či ozaj má človek až taký veľký vplyv na globálne otepľovanie, ako sa to zo všetkých strán spomína. Teší nás skutočnosť, že prejavili vôľu dozvedieť sa niečo viac o tom, ako žijú ich rovesníci v Afrike, ktorých životné podmienky sú alarmujúce, vzhľadom na nepriaznivé dôsledky značných teplotných výkyvov.

Ponúkame Vám kvíz, kde máte možnosť otestovať si svoje vlastné znalosti o klimatických zmenách, alebo dozvedieť sa niečo viac o podnebnej nespravodlivosti. Kvíz pozostáva z 20 otázok. V prípade, že odpoviete nesprávne, korektnú odpoveď sa dozviete až na konci. Maximálny počet získaných bodov je 20, v prípade nesprávnej odpovede sa Vám strháva bod. Po každej otázke nasleduje aj krátka a zaujímavá informácia o danej problematike. Veríme, že spomenuté fakty Vás inšpirujú v ďalších nápadoch, ako skvalitniť životné prostredie. Žiť jednoducho a solidárne je ťažké, no nie nemožné.

Držíme palce


Kvíz obsahuje 20 otázokPrebraté z cafod.org.uk