Banská Bystrica


Dom pre núdznych

Popis cinností, ktoré by mohli dobrovolníci v zariadení vykonávat:
Pomoc pri výdaji stravy, doprovod klienta k lekárovi, záujmové cinnosti, pomoc pri rôznych úkonoch

Kontaktná osoba: Ing. Bc. Michalíková Lubica
Mailová adresa: pn@charitabb.sk, ekonom@charitabb.sk,
Telefónne číslo: 048/ 423 03 46, 048 / 420 44 55


MARTA – pomoc núdznym

Adresa:
MARTA – pomoc núdznym n.o.
J. Jesenského 495/33
960 01 Zvolen

Popis cinností, ktoré by mohli dobrovolníci v zariadení vykonávat:

  • pomoc pri výdaji polievok pocas pracovných dní
  • pomoc pri výdaji šatstva v pondelok a v stredu
  • práca v teréne – návšteva rodín, pomoc v rodinách, jeden den v týždni

Kontaktná osoba: sr. Clara Mompó
Mailová adresa: marta.pomoc@gmail.com
Telefónne číslo: 045/532 63 08
www: martapomoc.sk


Diecézna charita Banská Bystrica

Tibora Andrašovana 44
97401 Banská Bystrica
Tel.: Sekretariát – p. Javorská: 0903 480 411
Tel.: Úctovník – p. Flimel: 0915 159 535
Email: charitabb@charitabb.sk
www: charitabb.sk

Komentáre sú uzavreté.