Pomôž doma


Bratislava

Bratislavská arcidiecézna charita
Heydukova 14
811 08 Bratislava
Tel.: 02-5292 0275
Fax: 02-5292 0275
www: charitaba.sk
Email: charitaba@charitaba.sk
Ako môžem pomáhať?

Sklad solidarity
Jasovská 6
851 07 Bratislava
Tel.: 02/622 500 09
Email: skladsolidarity@charita.sk
www: charita.sk/stranky/sklad-solidarity
Ako môžem pomáhať?


Trnava

Arcidiecézna charita Trnava
Hlavná 43
917 01 Trnava 1
Tel.: +421-903-402 133, +421-33-5511 397, 5512 704
Tel./Fax: +421-33-5511 396
www: charitatt.sk
Email: battarci.charita@stonline.sk
Ako môžem pomáhať?


Nitra

Diecézna charita Nitra
Samova 4
950 50 Nitra
Tel.: 037-772 1738
Fax: 037-772 1798
Email: charita.nr@ba.telecom.sk
Ako môžem pomáhať?


Žilina

Diecézna charita Žilina
Predmestská 12
010 01 Žilina
Tel.: 041 – 72 312 34
Email: charitaza@gmail.com
Ako môžem pomáhať?


Banská Bystrica

Diecézna charita Banská Bystrica
Tibora Andrašovana 44
97401 Banská Bystrica
Tel.: Sekretariát – p. Javorská: 0903 480 411
Tel.: Úctovník – p. Flimel: 0915 159 535
www: charitabb.sk
Email: charitabb@charitabb.sk
Ako môžem pomáhať?


Košice / Prešov

Arcidiecézna charita Košice
Bocná 2
040 01 Košice
Tel.: 055-6255 317
Fax: 055-6255 328
www: charita-ke.sk
Email: adch-ke@charita-ke.sk
Ako môžem pomáhať?

Gréckokatolícka apoštolská exarchátna charita Košice
Dominikánske námestie 13
040 01 Košice
Tel.: +421 055 6259454
Email: annaivankova@zoznam.sk
Ako môžem pomáhať?

Gréckokatolícka diecézna charita Prešov
Hlavná 2
080 01 Prešov
Tel.: 051-7723 970
Fax: 051-7723 970
www: gkcharita-po.sk
Email: charitagkdch@stonline.sk
Ako môžem pomáhať?


Rožňava

Diecézna charita Rožňava
Nám. baníkov 27
048 01 Rožňava
Tel.: 058-7326415
Fax: 058-7341 292
Ako môžem pomáhať?


Spiš

Spišská katolícka charita
Jesenského 5
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 / 4424 519
Fax: 053 / 4424 519
www: caritas.sk
Ako môžem pomáhať?

Komentáre sú uzavreté.