Nitra


Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky

Adresa:
Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky
Chrenovská 22 B
949 01 Nitra

Popis činností, ktoré by mohli dobrovoľníci v zariadení vykonávať:

a) spoločnosť pri lôžku chorého (rozhovory, modlitba, tichá prítomnosť)
b) sprevádzanie pacientov na invalidných vozíkoch po dvore
c) modlitbové stretnutia a adorácie
d) organizovanie akcií (koncerty, stretnutia a pod.)
e) príprava kultúrneho programu
f) hudobné vystúpenie
g) starostlivosť o záhradu a kvety
h) pomoc v kancelárii s administratívou
i) udržiavanie informačných násteniek
j) tvorba propagačných materiálov
k) získavanie finančných prostriedkov pre hospic
l) ďalšia pomoc podľa uváženia

Kontaktná osoba: Margaréta Kilianová
Mailová adresa: soc.pracovnik@hospicnitra.sk
Telefónne císlo: 037/6531041

Vaša podpora
Bližšie informácie o dobrovoľníctve a o termíne náboru
Vstupný dotazník pre dobrovoľníka

Poznámka:
Každý dobrovolník musí absolvovať školenie.


Charitatívno – sociálne centrum Nemšová

Adresa:
Charitatívno – sociálne centrum Nemšová
RKFÚ, Mierové nám. 3
914 41 Nemšová

Popis činností, ktoré by mohli dobrovoľníci v zariadení vykonávať:

  • Počas sobôt: návšteva osamelých seniorov v domácnostiach, nákup, drobná pomoc v domácnosti, rozhovor, čítanie.
  • Počas nedelí: návšteva osamelých seniorov v domácnostiach, rozhovor, čítanie.

Kontaktná osoba: Margita Šumichrastová, vedúca
Mailová adresa: gitka.sumi@gmail.com
Telefónne číslo: 032/ 6589052


Charitatívno – sociálne centrum Nitra

Adresa:
Charitatívno – sociálne centrum Nitra
Samova 4
950 50 Nitra

Popis činností, ktoré by mohli dobrovoľníci v zariadení vykonávať:
Zabezpečovanie kontaktu so spoločenským prostredím pre osamelých a zdravotne postihnutých seniorov žijúcich vo vlastnej domácnosti: sprievod na spoločenské podujatie, na bohoslužby, na prechádzku a pod.
Pomoc pri nákupoch a drobných prácach v domácnosti, rozhovor.

Kontaktná osoba: Gabriela Trubíniová, vedúca
Mailová adresa: charita.nr@ba.telecom.sk
Telefónne číslo: 037/ 7721792, 0907 734 048


Dom charity sv. Rafaela

Adresa:
Dom charity sv. Rafaela
Štúrova 57
949 01 Nitra

Popis činností, ktoré by mohli dobrovoľníci v zariadení vykonávať:

  • Výdaj večerí pre bezdomovcov od 19,00 – 20,00 h každý deň v týždni.
  • Pomoc v šatníku pri vydávaní šatstva sociálne slabým rodinám v stredu od 8,30 – 13,00 h.
  • Kontrola predajcov pouličného časopisu Nota Bene v uliciach mesta v pracovné dni od 8,00 -18,00 h.

Kontaktná osoba: Mgr. Klára Labošová, vedúca
Mailová adresa: Rafael.charita@gmail.com
Telefónne číslo: 0907 451 771


Detský charitný dom sv. Lujzy

Adresa:
Detský charitný dom sv. Lujzy
Samova 4
950 50 Nitra

Popis cinností, ktoré by mohli dobrovolníci v zariadení vykonávat:
Organizovanie výletov, kreatívne cinnosti, tvorivé aktivity pre deti, oddychové a rekreacné cinnosti pre deti vo veku od 8 do 18 rokov bud individuálne alebo v skupinkách podla veku.
Casové rozpätie:
Len pocas prázdnin, každý den v týždni, v case podla dohody so zodpovedným pracovníkom domova.

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Horská – Mariančíková, vedúca
Mailová adresa: dchd.lujza@centrum.sk
Telefónne císlo: 037/ 7720214


Diecézna charita Nitra

Samova 4
950 50 Nitra
Tel.: 037-772 1738
Fax: 037-772 1798
E-mail: charita.nr@ba.telecom.sk

Komentáre sú uzavreté.