Aktuality

Mobilná výstava v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Slovenská katolícka charita Vás pozýva na náučno – vzdelávaciu výstavu Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?, ktorá je umiestnená na 1. poschodí Univerzitnej knižnice v Bratislave (Ventúrska ulica) a potrvá do 26. 10. 2012. Výstava je súčasťou projektu rozvojového vzdelávania, ktorý SKCH realizuje v rokoch 2010-2012, zameraného na klimatické zmeny s názvom „Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?“ s podtitulom „Smerom ku klimatickej spravodlivosti v rozvojových krajinách, so zameraním na subsaharskú Afriku.“  Pokračovať v čítaní

  Zanechať komentár

Ktorý video-odkaz ku Dňu Zeme vás oslovil najviac? Hlasujte.

Originalita, tvorivosť žiakov a študentov je zjavná pri prezeraní si spätných väzieb projektových aktivít. Pred letnými prázdninami prebehla súťaž o najlepšie EKOvideo, odborná porota vybrala školy, ktorých zástupcovia v sprievode s učiteľmi sa zúčastnia vedeckej konferencie v Bratislave. Naďalej však pokračuje hlasovanie o divácky najpopulárnejšie video, viac informácií nájdete na stránke: http://mladacharita.sk/?page_id=1587 (hlasovanie trvá do polovice októbra). Veríme, že audiovizuálna forma šírenia idey “Ži jednoducho a solidárne” budú vnímať aj ostatné školy ako motiváciu zapojiť sa do niektorej z budúcich aktivít a tak podporiť svojich rovesníkov v boji za klimatickú spravodlivosť.

  Zanechať komentár

Mladí Žilinčania si “pestujú” vzťah k prírode

Zmena klímy má dosah nielen na obyvateľov planéty, ale aj na jej faunu a flóru. Biodiverzita čelí dopadom  globálneho otepľovania s katastrofickými následkami. Aj Tatry nemo vzdorujú nástrahám klimatickej zmeny. Hranice vegetačných pasiem sa posúvajú, niektoré druhy  rastlín  a dokonca aj zvierat sú ohrozené. Projektový tím SKCH sa preto rozhodol upriamiť pozornosť mladých na faunu, a to prostredníctvom aktivity – pestovaním slnečníc.

Pokračovať v čítaní

  Zanechať komentár

Aj ekoaktivisti z Trenčína “objali” Zem

Beh za klimatickú spravodlivosť patrí medzi najúspešnejšie aktivity projektu rozvojového vzdelávania zameraného na klimatické zmeny. Symbolicky “objať” zemeguľu sa doteraz rozhodli viaceré základné a stredné školy z celého Slovenska. Pridala sa aj ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta z Trenčína, ktorej klimatická spravodlivosť nie je ľahostajná. Dĺžka “objatia” mladých ekoaktivistov predstavuje 323,05km. Pokračovať v čítaní

  Zanechať komentár