Galéria

Život v Ugande »

Život v Ugande – Bratislava

Život v Ugande – Stará TuráMedzinárodný deň vody v Jakubove »

Medzinárodný deň vody v Jakubove


Študenti Gymnázia Matky Alexie hovorili na tému Charita »

Študenti Gymnázia Matky Alexie hovorili na tému Charita

Dátum: 22/06/2011
Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na Gymnáziu Matky Alexie v Bratislave sme prijali pozvanie s možnosťou predstaviť študentom Slovenskú katolícku charitu, jej význam, hlavnú myšlienku, ciele, aktivity a projekty na Slovensku i v zahraničí. Ďakujeme študentom i vyučujúcim za milé prijatie a aktívny prístup v debate o význame Charity pre ľudí v núdzi.

foto: Ivana PástorováSKCH prednášala na školách »

SKCH prednášala na školách

Dátum: 02/06/2011
Slovenská katolícka charita si dáva za cieľ robiť spoločenskú osvetu o potrebách ľudí v núdzi na Slovensku i v zahraničí. Práve preto navštevujeme mnohé základné, stredné i vysoké školy na Slovensku a informujeme žiakov a študentov o aktivitách a jednotlivých projektoch SKCH. Považujeme za dôležité hovoriť o problematike chudoby, sociálneho vylúčenia i ďalších formách pomoci tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ako povzbudenie do našej ďalšej práce vnímame záujem mladých dozvedieť sa viac o týchto témach a veríme, že aj týmto spôsobom napĺňame našu myšlienku Byť blízko pri človeku.Mládež zasiela klimatický odkaz ministrovi životného prostredia »

Mládež zasiela klimatický odkaz ministrovi životného prostredia

Dátum: 29/11/2010
Žiaci zo základných škôl v Bratislave žiadajú ministra životného prostredia venovať väčšiu pozornosť opatreniam na zmiernenie dopadov klimatických zmien. Kreslené odkazy žiaci vytvorili počas slávnostného otvorenia náučno-vzdelávacej výstavy s tematikou klimatických zmien s dopadom na Subsaharskú Afriku, ktoré pripravila Slovenská katolícka charita. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo dňa 29.11.2010 o 11.00 hod. pod záštitou ministra životného prostredia Ing. Józsefa Nagya. Výstava je otvorená širokej verejnosti a návštevníkom každý deň do 5.12.2010 v priestoroch bratislavského Auparku .

Slávnostné otvorenie moderovala Bibiana Ondrejková za sprievodu hudobnej skupiny Kapucíni a Stanley. Žiakom, študentom i ďalším návštevníkom sa prihovorila riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ing. Eva Kolesárová, ktorá predstavila význam tejto agentúry a rovnako spomenula aktivity, ktoré sa v tomto smere vyvíjajú. Generálny sekretár SKCH Mgr. Radovan Gumulák zdôraznil zmysel tejto výstavy nielen pre mladých, ale aj pre vládnych predstaviteľov, ktorí by sa mali venovať riešeniu a podpore aj takýchto typov projektov. Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., ktorý je jedným z najvýznamnejších slovenských klimatológov, vedúci oddelenia meteorológie a klimatológie a samostatný vedecký pracovník, priblížil mládeži náplň svojej práce, ktorá je nevyhnutná pre ďalšie analýzy smerovania našej planéty.

Mládež mala možnosť hravou formou sa zapojiť do aktívnej snahy o zmenu prístupu k životnému prostrediu, a to svojimi prísľubmi a zároveň odkazmi, ktoré budú odovzdané ministrovi životného prostredia. Cieľom výstavy je informovať širokú verejnosť o klimatických zmenách v krajinách tretieho sveta a zvyšovať pocit spoluzodpovednosti, spravodlivosti a solidarity s ľuďmi v núdzi. Výstava má putovný charakter a navštívi spolu 8 miest na celom Slovensku za účelom čo najvyššej informovanosti ľudí o tejto problematike. Obsahuje 12 panelov rozdelených podľa jednotlivých tematických okruhov, ktoré vysvetľujú dopad a riziká klimatických zmien formou fotografií, deskriptívnych mapiek a textov.

Pretože každý z nás má zodpovednosť za životné prostredie i za svoje konanie voči nemu.

Projekt realizujú Slovenská katolícka charita v spolupráci s Caritas Slovenia s podporou EK a SlovakAid.

autor fotografií: Michal Fulier


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


osem − = 6

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>