Žilina


Detský charitný dom Považská Bystrica

Adresa:
Detský charitný dom Považská Bystrica
SNP 1451/61
071 01 Považská Bystrica

Popis cinností, ktoré by mohli dobrovolníci v zariadení vykonávat:

 • pomoc pri príprave na vyučovanie, doučovanie niektorých predmetov
 • športové, kreatívne a voľnočasové činnosti – tvorivé dielne, výlety, opekačky, rozhovory
 • pomoc pri jednorázových akciách – Záhradná cukráreň v júni, Deň detí

Kontaktná osoba: Mgr. Helena Stašáková, vedúca zariadenia
Email: dchd.pb@gmail.com
Tel.: 042/4361153


Charitatívna služba v rodinách

Adresa:
Charitatívna služba v rodinách
Predmestská 12
Žilina

Popis cinností, ktoré by mohli dobrovolníci v zariadení vykonávat:
Naše zariadenie poskytuje opatrovatelskú službu priamo v domácom prostredí rodín. Charitatívna služba v rodinách (CHSR) je zameraná na pomoc starým, chorým a osamelým ľuďom v meste Žilina a v blízkom okolí.
Dobrovoľník vie byť nápomocný pri počúvaní, modlitbe, spoločnej prechádzke alebo návšteve v nemocnici. Z bežných činností v domácnosti môže pomôcť pri varení, nákupoch, uprataní, pri obliekaní, podávaní jedla a pitia.

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Žídeková, vedúca opatrovateľskej služby
Mailová adresa: chsr.za@gmail.com
Telefónne císlo: 0904 234 464


Dom charity sv. Kamila

Adresa:
Dom charity sv. Kamila
Framborská 6
010 01 Žilina

Popis cinností, ktoré by mohli dobrovolníci v zariadení vykonávat:

 • pomoc pri prechádzke do mesta, parku
 • spoločné rozhovory, čítanie kníh
 • tvorivé dielne
 • sprievod k lekárovi

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Bobuľová, vedúca zariadenia
Telefónne císlo: 041/562 64 76
Mailová adresa: dchkamil.za@gmail.com


Dom charity sv. Vincenta

Adresa:
Dom charity sv. Vincenta
Predmestská 12
Žilina 010 01

Popis cinností, ktoré by mohli dobrovolníci v zariadení vykonávat:

 • §  výdaj stravy v nízkoprahovom dennom centre a nocľahárni
 • §  pomoc pri triedení obnoseného šatstva
 • §  streetwork
 • §  pomoc pri organizovaní jednorázových akcií

Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Kolman, vedúci zariadenia
Mailová adresa: dchvincent.za@gmail.com
Telefónne císlo: 041/724 47 95


Diecézna charita Žilina

Predmestská 12
010 01 Žilina
Tel.: 041/72 312 34
Email: charitaza@gmail.com

www.charitaza.sk

Komentáre sú uzavreté.