Žilina


Detský charitný dom

Adresa:
Detský charitný dom
SNP 1451/61
071 01 Považská Bystrica

Popis cinností, ktoré by mohli dobrovolníci v zariadení vykonávat:

  • pomoc pri príprave na vyucovanie, príp. doucovanie niektorých predmetov, napr. jazyky ap.
  • vykrytie športových a iných kreatívnych cinností – malba, kresba, tanec ap.
  • pomoc pri aktívnom a zmysluplnom trávení volného casu s detmi – výlety, opekacky, rozhovory ap.
  • pomoc pri duchovnom sprevádzaní detí – sv. omše, rozhovory, príprava na 1.sv. prijímanie, birmovku…

Kontaktná osoba: PhDr. Slavomíra Barencíková, vedúca DCHD
Email: dchd@stonline.sk
Tel.: 042/4361153, príp. 042/4361146


Charitatívna služba v rodinách

Adresa:
Charitatívna služba v rodinách
Predmestská 12
Žilina

Popis cinností, ktoré by mohli dobrovolníci v zariadení vykonávat:
Naše zariadenie poskytuje opatrovatelskú službu priamo v domácom prostredí rodín. Charitatívna služba v rodinách(CHSR) je zameraná na pomoc starým, chorým a osamelým ludom v meste Žilina a v blízkom okolí.
Tvoju pomoc ako dobrovolníka, by sme velmi privítali. Je to oživenie našej služby a zároven táto služba prináša aj nové podnety v starostlivosti o týchto ludí. Cinností pre dobrovolníkov je dost, napr. pri starých ludoch stací niekedy len pocúvat, podat im to, co práve potrebujú, pomodlit sa s nimi, alebo sa s nimi poprechádzat, navštívit tých, ktorí sú práve v nemocnici, sprostredkovat im knaza. Z tých bežných cinností v domácnosti: navarit , nakúpit, vybavit nieco na úrade, predpísat lieky, upratat, oprat, ci vyžehlit. U tých, ktorí sú bezvládni, ci imobilní aj každodennú hygienu, pomoc pri obliekaní, pri podávaní jedla a pitia. Obcas stací len dohlad pri tých, ktorí sú dezorientovaní.

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Žídeková
Mailová adresa: zidekovazuzana@ centrum.sk
Telefónne císlo: 0904 234 464 , 041/ 724 47 95


Dom charity sv. Kamila

Adresa:
Dom charity sv. Kamila
Framborská 6
010 01 Žilina
Tel.: 041/5626476, 041/50002572

Popis cinností, ktoré by mohli dobrovolníci v zariadení vykonávat:
Pomoc pri volnocasových aktivitách našich klientov – vychádzky do mesta, spolupráca na podujatiach

Kontaktná osoba: Mitková Katarína
Telefónne císlo: 0918 451769
Mailová adresa: mitkova@zoznam.sk


Dom charity sv. Vincenta

Adresa:
Dom charity sv. Vincenta
Predmestská 12
Žilina 010 01

„Tak ako oceán sa skladá z mnohých kvapiek vody, aj práca dobrovolníka pozostáva z vela drobných kvapiek skúseností, poznatkov, odriekaní, skúšok, hladaní nových možnosti… Skladá sa však aj z kvapiek radosti, životných objavov, sily a malých ci väcších zábleskov nádeje.“

Popis cinností, ktoré by mohli dobrovolníci v zariadení vykonávat:
Dom charity sv. Vincenta je kombinované zariadenie, ktorého úcelom je poskytovanie sociálnych služieb, na zabezpecenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva. Služby poskytujeme ludom bez domova, prepusteným z výkonu väzby, sociálne slabším jednotlivcom a rodinám.

Druhy služieb, ktoré poskytujeme sú:

  • Noclaháren pre mužov
  • Nizkoprahové denné centrum
  • Stredisko osobnej hygieny
  • Poskytovanie sociálneho poradenstva
  • Pomoc pri uplatnovaní práv a právom chránených záujmov
  • Šatník…

Tvoju pomoc by sme privítali vo všetkých oblastiach našej práce. Svoju cinnost by si vykonával v prospech iných, teda klientov, ktorí navštívia naše zaradenie. Foriem pomoci, z Tvojej strany je v našom zariadení nadostac napr. pomoc pri vydávaní stravy v dennom azylovom centre pocas dna, pripadne v noclahárni, pomoc v šatníku, pomoc pri vydávaní hygienických potrieb v stredisku osobnej hygieny, pomoc pri projekte NOTA BENE, pomoc pri sprievode s klientom na úrady k lekárom…, pomoc pri volno casových aktivitách, ktoré organizujeme pre našich klientov, pomoc v kancelárii a iné… Niekedy stací prehodit s klientmi „pár slov“, prejavit záujem o nich, zdielat s nimi ich terajšie problémy, pomodlit sa.
Prostredníctvom svojej práce daruješ svoj cas, získaš nové skúsenosti, zrucnosti a iný pohlad na ludí, s ktorými prídeš do kontaktu.

Forma dobrovolníckej iniciatívy- pomoci môže byt aj:
jednorazová, opakovaná, pravidelná, nárazová /pri plánovaných aktivitách pre klientov/
Vopred dakujeme za Tvoj záujem stat sa dobrovolníkom a tešíme sa na našu spoluprácu.

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Gregorová
Mailová adresa: katka.gregorova@gmail.com
Telefónne císlo: 041/72 44 795, 0918 314 197


Diecézna charita Žilina

Predmestská 12
010 01 Žilina
Tel.: 041 – 72 312 34
Email: charitaza@gmail.com

Komentáre sú uzavreté.