EKOpexeso
Pozor! Nehľadaj rovnaké obrázky!

Pexeso obsahuje 18 párov obrázkov zobrazujúcich pozitívne a negatívne prvky
v ľudskom správaní sa voči životnému prostrediu.

Pozitívne prvky ľudského správaniaNegatívne prvky ľudského správania

1. Ventilátor ↔ Klimatizácia
2. Voľne vysadené stromy ↔ Vyrúbané stromy
3. Šetrenie pitnou vodou ↔ Plytvanie pitnou vodou
4. Obnoviteľné zdroje energie ↔ Jadrová energia
5. Nákup potrebných potravín ↔ Nadmerný nákup potravín (aktuálne nepotrebných)
6. Nabíjacie baterky ↔ Baterky na jedno použitie
7. Efektívne využívanie elektrickej energie ↔ Plytvanie elektrickej energie
8. Efektívne využívanie papiera na písanie ↔ Plytvanie papiera na písanie
9. Úsporná žiarivka ↔ Neúsporná žiarovka
10. Vypnutá TV ↔ TV v pohotovostnom režime
11. Sklené fľaše ↔ Plastové fľaše
12. Papierové nákupné tašky ↔ Plastové nákupné tašky
13. Primeraná teplota ↔ Plytvanie teploty
14. Sprcha (šetrenie vody) ↔ Vaňa (plytvanie vody)
15. Bicykel ↔ Auto
16. Udržiavaná plocha jazera ↔ Znečistené jazero
17. Recyklovanie/ triedenie odpadu ↔ Netriedený odpad
18. Legálna skládka ↔ Nelegálna skládka

Po ukončení hry sa pokúste zistiť, aký dopad na životné prostredie majú jednotlivé zobrazenia
na pexese (napr. prečo klimatizácia má negatívny dopad na životné prostredie).